Добавено в количката!

  • Стенен тип климатик (9000-12000 BTU) – 100 лв.          
  • Стенен тип климатик (18000-24000 BTU) – 120 лв.
  • Колонен тип климатик – 200 лв.
  • Канален тип климатик – 200 лв.
  • Касетъчен тип климатик -  200 лв.
  • Подмяна на филтърна материя, филтър, канални машини - 60 лв.
Какво включва стандартната профилактика
- Посещение на място
- Пълно разглобяване на вътрешното тяло, измиване с препарат и сглобяване
- Измиване на топлообменника на външно тяло с препарат
- Измерване на работното налягане  и температура на изпарение на фреона
- Проверка на електрическите връзки                                                                                                                                            
- Проверка и почистване на дренажната система
- Стандартната профилактика не включва ремонтни дейности и подмяна на части
- При канален, касетъчен и колонен тип, профилактиката включва:
      - Демонтаж на вътрешно тяло
      - Пълно разглобяване в базата на фирмата, почистване и сглобяване
      - Монтаж на вътрешно тяло

Цените са в лева с включен ДДС. Цените могат да бъдат повишавани или понижавани в зависимост от сезона и конюнктурата на пазара, от местонахождението на климатика, както и от количеството профилактики на едно място.
Профилактиката се извършва след съгласуване на цените с клиента!
 
Профилактиката на климатичните системи не е обект на гаранционно обслужване. След приключване на профилактичните дейности, сервизният екип дава становище за работата на съоръжението и препоръка за допълнителни дейности, които могат да се извършат, за да не възникнат по-сериозни проблеми с климатика.
Препоръчително е да се извършва профилактика поне веднъж в годината.