Януари 29 , 2021

Одобрени по проект за подпомагане

Фирма Мухтаров ООД е одобрена за финасиране по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност по приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП".

Наименованието на проект BG16RFOP002-2.077-0370 е "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и с код по процедура BG16RFOP002-2.077.

Главната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение е 25.01.2021 г.- 25.04.2021 г.

Категории